อเมริกัน ก็อดส์ (American Gods, #1) Neil Gaiman

ISBN:

Published:

Paperback

758 pages


Description

อเมริกัน ก็อดส์ (American Gods, #1)  by  Neil Gaiman

อเมริกัน ก็อดส์ (American Gods, #1) by Neil Gaiman
| Paperback | PDF, EPUB, FB2, DjVu, talking book, mp3, RTF | 758 pages | ISBN: | 8.33 Mb

พายุกำลังจะมา…ชาโดวเพิงพนโทษออกมาจากคุก เขากำลังรอวันทีจะไดกลับไปอีเกิล พอยท ในอินเดียนาอยางเงียบๆ ทังหมดทีเขาตองการคือขอใหไดอยูกับลอรา ภรรยาทีเขารัก เพือจะไดเริมตนชีวิตใหมแตในระหวางทางกลับบานเขาพบชายลึกลับทีเรียกตัวเองวา คุณเวนสเดย เวนสเดยMoreพายุกำลังจะมา…ชาโดว์เพิ่งพ้นโทษออกมาจากคุก เขากำลังรอวันที่จะได้กลับไปอีเกิล พอยท์ ในอินเดียนาอย่างเงียบๆ ทั้งหมดที่เขาต้องการคือขอให้ได้อยู่กับลอร่า ภรรยาที่เขารัก เพื่อจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่แต่ในระหว่างทางกลับบ้านเขาพบชายลึกลับที่เรียกตัวเองว่า คุณเวนส์เดย์ เวนส์เดย์ดูเหมือนจะรู้จักชาโดว์มากกว่าที่ชาโดว์รู้จักตัวเองเสียอีก เขาเสนองานให้ชาโดว์ทำ มันทำให้ชาโดว์ได้พบว่า ภายใต้ความสงบนิ่งของชีวิตในแต่ละวันนั้น พายุกำลังระอุ … สงครามสำหรับวิญญาณทุกดวงของอเมริกากำลังจะเกิดขึ้น … และเขากำลังยืนขวางทางมันอยู่Enter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "อเมริกัน ก็อดส์ (American Gods, #1)":


vetporadnik.org.pl

©2009-2015 | DMCA | Contact us